Full View
พบ 146 รายการ
ชื่อแร่ทางการค้า ชื่อแร่ทางวิชาการ ที่มาชื่อแร่ กลุ่มแร่ตามแอนไออน ที่สำคัญในแร่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ การเกิด แหล่ง-ไทย แหล่ง-ต่างประเทศ
ทองคำ (Gold) ทองคำ (Gold) ไม่ทราบแน่นอน... ธาตุธรรมชาติ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า (ไอโซเมทริก) รูปผลึกทรง 8 หน้าพวกที่เป็นรูปผลึกนั้นพบได้ยากและมักไม่สมบูรณ์... สูตรเคมี Au ในธรรมชาติมักเกิดเป็นธาตุอิสระหรือเกิดปะปนกับเงินและธาตุอื่นๆ เช่น ทองแดง เหล็ก เทลลูเรี... หนักมาก เพราะ ความถ่วงจำเพาะ สูง ให้คะเนดูด้วยมือก็พอทราบ สีเหลือง วาวโลหะ มองดูคล้ายแร่ไพไรต์ คาลโค... ทองคำพบได้ในหินเกือบทุกชนิด โดยเฉลี่ยแล้วมีประมาณ 0.0035 กรัมต่อตันในเปลือกโลก และมีประมาณ 0.00003 ก... มีประวัติการทำเหมืองทองคำมาช้านานตั้งแต่โบราณกาล ในอดีตจึงได้รับการขนานนามว่า “สุวรรณภูมิ” ซึ่งหมายถ... แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน แอฟริกาใต้ ออสเตรเลียส สหรัฐอเมริกา เปรู รัสเซีย แคนาดา และอินโดนีเซีย... เป็นโลหะมีค่าสูง ทำเครื่องประดับ ทำเหรียญและทองแท่งเพื่อการลงทุน เป็นหลักประกันในการซื้อขายแลกเปลี่ย...
เงิน (Silver) เงิน (Silver) ไม่ทราบแน่นอน... ธาตุธรรมชาติ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า (ไอโซเมทริก) มักเกิดเป็นเส้น แผ่นบางๆ คล้ายกิ่งไม้ และเป็นก้อน สีขาวหรือเหล... สูตรเคมี Ag มักเกิดปนกับทองคำ ปรอท และทองแดง ละลายในกรดดินประสิว และแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ ถ้าละลายโดยก... ทุบด้วยค้อนให้เป็นแผ่นบางๆ ได้ง่าย สีเงินผิวถ้ามัวหมองจะมีสีดำ คะเนด้วยมือจะรู้ว่าหนักพอสมควร... เงินมักเกิดแบบปฐมภูมิปะปนกับแร่ทองคำ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี จึงพบเงินในสายแร่โลหะซัลไฟด์ชนิดต่างๆ เช่... ประเทศไทย แหล่งผลิตเงินที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเลย พิจิตร และเพชรบูรณ์ พบเป็นแร่พลอยได้จาก... ต่างประเทศ แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ประเทศเปรู เม็กซิโก จีน ชิลี ออสเตรเลีย โปแลนด์ และรัสเซีย แหล่งอ... ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในแผ่นฟิล์มและน้ำยาล้างอัดรูป สารชุบเคลือบโลหะและอื่นๆ ทองแดงชุบเงินใช้ในอุตสาหกร...
ทองแดง (Copper) ทองแดง (Copper) มาจากภาษาละติน “cuprum” หมายถึง ชื่อเกาะ Cyprus ที่ซึ่งพบโลหะนี้เป็นครั้งแรก... ธาตุธรรมชาติ มักเกิดเป็นแผ่นขยุกขยักคล้ายกิ่งไม้ เป็นเส้น เป็นเม็ด บางแหล่งเกิดเป็นก้อนใหญ่ ถ้าตกผลึกอยู่ในระบบสา... สูตรเคมี Cu ละลายในกรดเกลือ หรือกรดดินประสิวจะให้สารละลายสีเขียว ถ้าเติมแอมโมเนียมเข้าไปมากๆ สารละลา... ผิวที่สดจะมีสีเป็นโลหะทองแดง ทุบเป็นแผ่นบางๆ หรือดึงเป็นเส้นได้ หนักมากพอควรเมื่อลองคะเนดูด้วยมือ หล... ทองแดงธรรมชาติพบเป็นปริมาณน้อยๆ ในบริเวณออกซิเดชั่นของแหล่งสินแร่ซัลไฟด์ที่มีทองแดง พบในหินกรวดมนและ... ประเทศไทย แหล่งผลิตทองแดงที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเลย แหล่งอื่นๆ พบที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง... ต่างประเทศ แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ประเทศชิลี เปรู สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และโรมาเน... เป็นสินแร่รองของทองแดง เนื่องจากโลหะทองแดงที่ใช้ส่วนใหญ่ได้จากแหล่งทองแดงซัลไฟด์ ทองแดงเป็นโลหะพื้นฐ...
ทองคำขาว (Platinum) ทองคำขาว (Platinum) มาจากภาษาสเปนว่า “plata” แปลว่า เงิน (silver) เพราะเดิมเข้าใจว่าเป็นเงิน... ธาตุธรรมชาติ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า (ไอโซเมทริก) ผลึกรูปลูกบาศก์ แต่หายาก และมักจะบิดเบี้ยว โดยปกติพบเป็นเม็ด เ... สูตรเคมี Pt มักเกิดเป็นโลหะผสมกับเหล็ก ทองแดง ทองคำ นิกเกิล อิริเดียม และโรเดียม ละลายในกรดกัดทองเข้... คะเนด้วยมือจะรู้สึกหนักมาก สีขาว วาวแบบเงิน และทุบหรือรีดเป็นแผ่นได้ มีสมบัติทานต่อน้ำยาเคมีต่างๆ เป... แหล่งแร่ทองคำขาวที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมักเกิดแบบปฐมภูมิโดยเกิดเป็นโลหะธรรมชาติในหินอัคนีชนิดสีเข้มแล... ประเทศไทย พบทองคำขาวเกิดสะสมตัวอยู่ในตะกอนกรวดทรายตามลำน้ำ พบเพียงแห่งเดียวที่บ้านคำด้วง อำเภอบ้านผื... ต่างประเทศ แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ รัสเซีย แคนาดา ซิมบับเว สหรัฐอเมริกา และโคลัมเบี... ใช้ประโยชน์โลหะแพลทินัมอย่างมาก เนื่องจากมีจุดหลอมตัวสูงถึง 1,755? ซ. เฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมีและมีควา...
เพชร (Diamond) เพชร (Diamond) มาจากภาษากรีก “adamas” หมายถึง เอาชนะไม่ได้ หรือทำลายไม่ได้ (invincible) คือ แข็งมากนั่นเอง... ธาตุธรรมชาติ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า (ไอโซเมทริก) รูปผลึกทรงแปดด้าน อาจเป็นรูปลูกบาศก์หรือลูกตะกร้อได้บ้าง ปกติไ... สูตรเคมี C มี C 99.95% ส่วนที่เหลือเป็นธาตุมลทินชนิดอื่น เช่น ไนโตรเจน โบรอน และอะลูมิเนียม เป็น... แข็งที่สุด มีความแวววาวเป็นประกาย แนวแตกเรียบ 4 แนวสมบูรณ์ และหนักผิดปกติกว่าแร่อโลหะทั่วไป ผิวที่มน... เป็นแร่ปฐมภูมิเกิดภายในอุณหภูมิและความดันสูง พบในหินอัคนีชนิดเบสและอัลตราเบสิก เช่น หินเพริโดไทต์ หิ... ประเทศไทย พบปะปนในแหล่งลานแร่ดีบุกบริเวณจังหวัดภูเก็ต และพังงา ทั้งในแหล่งบนบกและนอกชายฝั่งทะเลอันดา... ต่างประเทศ พบมากมายหลายแห่งในทุกทวีป เพชรพบครั้งแรกในประเทศอินเดีย และที่พบมากและมีชื่อเสียงคือ ประเ... เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ เศษชิ้นเพชรใช้ตัดกระจก ผงเพชรใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพล...
แกรไฟต์ (Graphite) มาจากภาษากรีกว่า “graphcin” แปลว่า เขียน เพราะใช้เป็นดินสอสำหรับเขียนนั่นเอง บางครั้งจึงเรียกว่าแร่... ธาตุธรรมชาติ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนราบ (เฮกซะโกนาล) ลักษณะผลึกเป็นแผ่นหนารูปหกเหลี่ยม มักพบในลักษณะมวลของริ้วแผ่นบา... สูตรเคมี C ถ้าให้ความร้อนจัดเกินจุดเผาไฟก็จะไหม้เช่นกัน ปกติอาจกล่าวได้ว่าไม่หลอมละลาย ไม่ละลายในกรด... น้ำหนักเบาผิดปกติจากแร่โลหะ คะเนด้วยมือก็ทราบ ริ้วแผ่นบางอ่อน จนเล็บขูดเข้า ถูลื่นๆ มือและดำติดมือ ... มักพบในหินแปร เช่น หินอ่อน หินชีสต์ และหินไนส์ บางครั้งก็พบฝังประหรือกระจัดกระจายอยู่ในหิน กรณีเช่นน... พบแร่แกรไฟต์ในหินแกรนิตบริเวณเขาพัง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และพบในหินแปร ทางภาคเหนือ เช่น ที่... ประเทศจีน อินเดีย บราซิล เกาหลีเหนือ แคนาดา และตุรกี นอกจากนี้ พบที่ประเทศเม็กซิโก ศรีลังกา ซิมบับ... ใช้ในการทำดินสอดำโดยผสมกับ ดินเหนียวเพื่อให้มีความแข็งต่างๆ กัน ใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันเครื่อง ใช้ทำ เบ...
กำมะถัน (Sulfur) ไม่ทราบแน่ คำนี้เขียน sulphur ก็ได้ ... ธาตุธรรมชาติ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนต่าง (ออร์โทรอมบิก) ลักษณะรูปทรงปิรามิดครอบหัวท้าย แต่โดยทั่วไปพบเป็นมวลรวมของผ... สูตรเคมี S ไม่ละลายในกรดแต่ละลายในคาร์บอนไดซัลไฟด์ และเมทิลีนไอโอไดต์ ... สีเหลือง เนื้อเหมือนขี้ผึ้ง เผาไฟละลาย และไหม้หมด เปลวไฟเป็นสีน้ำเงิน มีกลิ่น SO2 คลุ้ง หลอมตัวขั้น... มักเกิดในบริเวณที่ชิดใกล้หรือตรงปล่องภูเขาไฟ หรือตามพุก๊าซ พุน้ำร้อน และในแหล่งน้ำมันดิบแบบโดมเกลือ ... พบในบริเวณบ่อน้ำร้อนที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง สุโขทัย ตาก กาญจนบุรี ร... แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย แหล่งอื่นๆ พบใน ประเทศเม็... ใช้ทำดินปืน (gun powder) ไม้ขีดไฟ ใช้ทำปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ใช้ทำให้ยางอ่อน และทน ทำกรดกำมะถัน แต่ปัจจุบั...
อาแคนไทต์ (Acanthite) อาแคนไทต์ (Acanthite) มาจากภาษากรีก แปลว่า หนาม (thron) เนื่องจากรูปผลึก มีลักษณะแหลมคล้ายหนาม ตัวเป็นกิ่งก้านหรือพาดก่า... ซัลไฟต์ อุณหภูมิสูงกว่า 173?ซ. ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า (ไอโซเมทริก) และที่อุณหภูมิต่ำกว่า 173?ซ. ผลึกอยู่... สูตรเคมี Ag2S มี Ag 87.1% S 12.9% เหมือนกับแร่อาร์เจนไทต์ แต่ต่างกันที่ลักษณะโครงสร้าง... อาแคนไทต์ดูเด่นที่สี ตัดเฉือนได้ง่าย มีน้ำหนักสูง หลอมตัวขั้นที่ 1.5 เผาบนแท่งถ่านจะได้กลิ่น SO2 แ... อาแคนไทต์เป็นแร่เงินปฐมภูมิ พบในสายแร่ร่วมกับแร่เงินธรรมชาติ รูบีซิลเวอร์ กาลีนา บอร์ไนต์ ทองคำ ควอต... พบที่บ้านป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์... เป็นสินแร่สำคัญของเหมืองแร่เงิน ในประเทศเม็กซิโก และชิลี แหล่งที่สำคัญในอดีต... เป็นสินแร่ที่สำคัญของโลหะเงิน ...
อาร์เซโนไพไรต์ (Arsenopyrite) อาร์เซโนไพไรต์ (Arsenopyrite) ได้จากการย่อคำเก่าแก่ คือ arsenical pyrite... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบหนึ่งแกนเอียง (โมโนคลินิก) การเกิดผลึกแฝดทำให้ดูคล้ายผลึกอยู่ใน ระบบสามแกนต่าง (pseud... สูตรเคมี FeAsS มี Fe 34.0% As 46.0% S 20.0% ปกติมักมี ธาตุโคบอลต์ปนอยู่ด้วย ละลาย ในกรดดินประสิวให้... ขาวเงินออกเหลือง รูปผลึกชัดเจน คล้ายหลังคาทั้งสองด้านและมักมีร่องถี่ ขนานเสมอ บนหน้าผลึก หลอมตัวขั้... เป็นแร่ที่มีอาร์เซนิกที่พบมากที่สุด มักเกิดร่วมอยู่ในแหล่งดีบุกและ ทังสเตนแบบแหล่งสายแร่น้ำร้อนอุณหภ... พบที่จังหวัดลำปาง กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช ยะลา และสงขลา... พบแหล่งใหญ่ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นผลึกใหญ่ พบที่ประเทศเม็กซิโก นอกจากนี้ พ... เป็นแร่สำคัญของอาร์เซนิกหรือสารหนู ใช้ทำยาฆ่าแมลงและยาฆ่าสัตว์อื่นๆ และผสมยาบางอย่างทำ Paris Green...
บอร์ไนต์ (Bornite) บอร์ไนต์ (Bornite) ได้จากชื่อนักวิทยาแร่ชาวออสเตรีย Ignatius Von Born ชื่อสินแร่ สีขนนกยูง (peacock ore) ก็เรียก... ซัลไฟต์ อุณหภูมิสูงกว่า 228?ซ. ผลึกอยู่ในระบบ สามแกนเท่า (ไอโซเมทริก) และที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 228?ซ. ผลึกอยู่... สูตรทางเคมี Cu5FeS4 มี Cu 63.3% Fe 11.2% S 25.5% ละลายในกรดดินประสิว ให้สารละลาย สีเขียว มีตะกอนกำ... สีแร่เด่นชัดมากมีสีบรอนซ์บนผิวแร่สด และเมื่อหมองผิวแร่จะมีสีเหลือบ ม่วงแดงน้ำเงิน คล้ายๆ เหลือบขนนก... เป็นสินแร่ทองแดงที่พบแพร่หลาย เกิดในสายแร่ร่วมกับแร่ซัลไฟด์อื่นๆ เช่น คาลโคไซต์ คาลโคไพไรต์ โคเวลไล... พบในแหล่งดีบุกแบบสัมผัสที่จังหวัดยะลา จังหวัดเพชรบูรณ์ และแหล่งแร่ทองแดงจังหวัดกระบี่... พบที่คอร์นวอล ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ซิมบับเว ออสเตรีย คาซัคสถาน โมร็อกโก แอฟริกาใต้ และออสเตร... เป็นสินแร่ทองแดง นำมาแยกและถลุง เอาโลหะทองแดงมาใช้ประโยชน์...
บูแลนเจอไรต์ (Boulangerite) บูแลนเจอไรต์ (Boulangerite) ตั้งให้เป็นเกียรติกับ C.L. Boulanger (ค.ศ.1810-1849) วิศวกรเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบหนึ่งแกนเอียง (โมโนคลินิก) ลักษณะเป็นแท่งเล็กๆ เรียวแหลมคล้ายเข็ม แต่หายาก โดยทั่วไป... สูตรเคมี Pb5Sb4S11 มี Pb 40.75% Sb 37.78% S 21.47% หลอมตัวง่าย และละลายในกรดเกลือร้อนให้ กลิ่นก๊าซไ... ลักษณะแร่เป็นเส้นใยคล้ายขนนก ทดสอบน้ำหนักด้วยมือและดูสีผงสีน้ำตาล ตรวจการละลายในกรดเกลือ ควรตรวจ ว... เกิดในแหล่งสายแร่อุณหภูมิต่ำและปานกลางของแร่ตะกั่วและสังกะสี โดยเกิดร่วมกับแร่เจมซอไนต์และแร่ตะกั่วซ... พบที่อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และจังหวัดกาญจนบุรี... พบที่ประเทศสวีเดน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย สาธารณรัฐเช็ก รัสเซีย แอลจีเรีย เม็กซิโก และ... เป็นสินแร่ตะกั่ว ...
คาลโคไซต์ (Chalcocite) คาลโคไซต์ (Chalcocite) มาจากภาษากรีก “chalkos” หมายถึง ทองแดง (copper)... ซัลไฟต์ แร่ทวิสัณฐาน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 105?ซ. ผลึกอยู่ในระบบสามแกนต่าง (ออร์โทรอมบิก) และที่อุณหภูมิสูงกว... สูตรเคมี Cu2S มี Cu 79.8% S 20.2% อาจมีเงินและเหล็กปนเล็กน้อย ละลายในกรดดินประสิว ให้ควันสีแดง น้ำต... สีเทาตะกั่ว อ่อน มีดตัดหรือเฉือนได้แต่ ไม่ง่ายนัก เมื่อเผาบนแท่งถ่านจะได้กลิ่น SO2 และหลอมได้โลหะทอ... แร่คาลโคไซต์เป็นแร่ทองแดงที่สำคัญแร่หนึ่ง เกิดเป็นแร่ปฐมภูมิ ในสายแร่ร่วมกับบอร์ไนต์ คาลโคไพไรต์ และ... พบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย โดยเป็นแหล่งเล็กๆ อยู่กับแร่ทองแดง ที่อำเภองาว จังหวัดลำป... มีมากที่ประเทศเยอรมนี นอร์เวย์ สเปน แหล่งผลิตทองแดงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกาคือที่ Bing... เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะ มีเนื้อทองแดงถึง 79.8%...
คาลโคไพไรต์ (Chalcopyrite) คาลโคไพไรต์ (Chalcopyrite) มาจากภาษากรีก “chalkos” หมายถึง ทองแดง และ “pyros” หมายถึง ไฟ แต่เมื่อมีไพไรต์ ด้วยจึงเรียกคาลโคไพไ... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบสองแกนเท่า (เททราโกนาล) ปกติเกิดเป็นมวล สีทองเหลืองจัด ผิวมักหมอง แปรเปลี่ยนเป็นสีบรอ... สูตรเคมี CuFeS2 มี Cu 34.6% Fe 30.4% S 35.0% ละลายใน กรดดินประสิว ได้สารละลายสีเขียว และตะกอนกำมะถั... สีทองเหลืองจัดแต่สีผงสีดำปนเขียวซึ่ง ผิดจากทองคำ ต่างจากไพไรต์และ มาร์คาไซต์ตรงสี รูปผลึก และอ่อนกว่... เป็นแร่ทองแดงที่พบแพร่หลายที่สุด เกิดในสายแร่ร่วมกับแร่ไพไรต์ กาลีนา สฟาเลอไรต์ ควอตซ์ ฟลูออไรต์ แบ... พบที่แหล่งจันทึก จังหวัดนครราชสีมา หนองคาย ขอนแก่น เลย แหล่งพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ ... พบที่คอร์นวอล ประเทศอังกฤษ เยอรมนี สวีเดน เม็กซิโก เปรู แคนาดา สโลวะเกีย แซมเบีย ชิลี ฝรั่งเศส สเป... เป็นสินแร่สำคัญของทองแดง ถลุงเอาโลหะทองแดง...
ซินนาบาร์ (Cinnabar) ซินนาบาร์ (Cinnabar) เข้าใจว่าเป็นชื่อมาจากประเทศ อินเดีย ซึ่งหมายถึง ชันแดง หรือเรซินแดง... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนราบ (เฮกซะโกนาล) แต่หาได้ยาก เกิดที่อุณหภูมิต่ำซึ่งเสถียรที่ อุณหภูมิ 344?ซ. รู... สูตรเคมี HgS มี Hg 86.2% S 13.8% มักมีสารดินและอินทรียสารปนอยู่ เป็นมลทิน ละลายในกรดดินประสิว ถ้าน... แดงและสีผงสีแดงเลือดหมู หนักผิดปกติ แนวแตกเรียบ 3 แนว วาวคล้ายเพชร ละลายในกรดดินประสิว... เกิดฝังประ หรือเป็นสายตามรอยแตกใกล้ๆ แหล่งหินภูเขาไฟและ พุน้ำร้อน มักจะพบสะสมตัวจากสารละลายจำพวกแอลค... พบเกิดปะปนกับแร่ดีบุกในเหมืองลานแร่ดีบุก ส้มมะนาวใต้ (เลิกกิจการแล้ว) และเหมืองใกล้เคียง ที่อำเภอตะก... แหล่งสำคัญพบที่ประเทศจีน คาซัคสถาน รัสเซีย ชิลี ฟินแลนด์ ทาจิกิสถาน สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และโมร็อ... เป็นสินแร่สำคัญชนิดเดียวของปรอท...
โคเวลไลต์ (Covellite) โคเวลไลต์ (Covellite) ตั้งให้เป็นเกียรติแก่ N. Covelli (ค.ศ.1790-1829) นักวิทยาแร่ ชาวอิตาลี... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนราบ (เฮกซะโกนาล) ผลึกหกเหลี่ยมแบนแต่หายาก ปกติจะพบเป็น มวลเกิดเคลือบผิวหน้า หรื... สูตรเคมี CuS มี Cu 66.4% S 36.6% อาจมีเหล็กเล็กน้อย... สีแร่น้ำเงินครามเป็นลักษณะเด่น แนวแตกเรียบแบบแผ่นหรือเกล็ดแบนๆ ซึ่งบิดโค้งงอได้แต่เมื่อปล่อยไม่คืน... โคเวลไลต์ไม่ใช่แร่ที่จะเกิดเป็นจำนวนมากมาย แต่จะพบเป็นแร่ทุติยภูมิ ในแหล่งแร่ทองแดงเกือบทุกแหล่ง โดย... พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง เช่น ที่จังหวัดแพร่ และเลย... พบที่ประเทศยูโกสลาเวีย ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี รัสเซีย โมร็อกโก อาร์เจนตินา สำหรับประเทศสหรัฐอเมริ... เป็นสินแร่รองของโลหะทองแดง...
ไดเจไนต์ (Digenite) ไดเจไนต์ (Digenite) มาจากความหมายว่า 2 เพศ หรือ 2 ชนิด เพราะประกอบด้วย อะตอมคิวพริก (cupric atoms) และคิวพรัส (cuprous ... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า (ไอโซเมทริก) ลักษณะผลึกรูปลูกบาศก์แต่หายาก ปกติเกิดเป็นมวล สีน้ำเงินเข้มถึ... สูตรเคมี Cu9S5 มี Cu 78.1% S 21.9% มักจะมีเหล็กเกิดอยู่ด้วยตามธรรมชาติ อาจเปลี่ยนสภาพไปเป็นทองแดง ... สีแร่เด่นสีน้ำเงินถึงดำ บนผิวขัดมันจะ มีสีน้ำเงินชัด ทดสอบด้วยท่อเป่าแล่น บนแท่งถ่านจะหลอมเป็นเม็ดกล... พบเกิดร่วมกับแร่คาลโคไซต์ โคเวลไลต์ บอร์ไนต์ และโดยการแทนที่ แร่บอร์ไนต์ และยังเกิดร่วมกับแร่คาลโคไพ... พบที่จังหวัดแพร่ ... พบที่ประเทศแอฟริกา สวีเดน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา... เป็นสินแร่ทองแดง...
กาลีนา (Galena) กาลีนา (Galena) มาจากภาษากรีก “galene” หมายถึง สินแร่ตะกั่ว... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า (ไอโซเมทริก) รูปลูกบาศก์ บางครั้งอาจมีรูปผลึกทรง 8 หน้าสอดแทรก หรือเป็นมว... สูตรเคมี PbS มี Pb 86.6% S 13.4% มักจะมีแร่เงินเข้าไปแทรกเสมอ นอกจากนี้ มักมีสังกะสี แคดเมียม พลวง... จดจำได้ง่ายมาก ผลึกแบบลูกบาศก์ แนวแตกเรียบให้รูปลูกบาศก์ และสีและสีผงสีเทาวาวแบบโลหะตะกั่วและหนักผิ... เป็นแร่โลหะซัลไฟด์ที่พบได้ค่อนข้างง่าย โดยเกิดเนื่องมาจาก หินหนืดนำขึ้นมาแทรกแทนที่หินท้องที่ในรูปสา... แหล่งตะกั่วสองท่อ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ พบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง แพร่ น... ประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ และเม็กซิโก... เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน (ถ้ามีปนมาก พอควร) โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่ฝังใต้ดิน ...
จีโอโครไนต์ (Geocronite) จีโอโครไนต์ (Geocronite) มาจากภาษากรีก 2 คำที่หมายถึง โลก (earth) กับดาวเสาร์ (Saturn) เป็นชื่อที่นักเล่นแร่แปรธาตุเรียกตะกั่... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนต่าง (ออร์โทรอมบิก) ลักษณะผลึกแบนหนาแต่หายาก ปกติมีมวลเนื้อแน่นหรือเป็นมวลเม็ดห... สูตรเคมี Pb5(Sb, As)2S8 มี Pb 67.12% S 17.06% Sb 14.08% As 1.73% หลอมตัวขั้นที่ 1 เผาในหลอดปิดจะได... สีแร่เด่นเฉพาะตัว ตรวจสอบสีผง คะเนด้วยมือจะรู้สึกหนักผิดปกติ ทดสอบสมบัติทางเคมี... พบเกิดในสายแร่อุณหภูมิต่ำถึงปานกลาง ร่วมกับแร่ตะกั่วซัล โฟซอลต์อื่นๆ และยังพบเกิดร่วมกับแร่กาลีนา สต... พบที่จังหวัดสกลนคร... พบในเหมืองแร่เงินในมลรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี สเปน ไอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี คา... เป็นสินแร่รองของแร่ตะกั่ว...
มาร์คาไซต์ (Marcasite) มาร์คาไซต์ (Marcasite) เป็นคำภาษาอาระบิกโบราณ ซึ่งชาวเหมืองแร่และนักวิทยาแร่ใช้เรียกไพไรต์ จนมาถึงสิ้นศตวรรษที่ 18... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนต่าง (ออร์โทรอมบิก) รูปผลึกแบบแผ่นหนาหรือแท่ง มักเป็นผลึกแฝด ลักษณะคล้ายหงอนไก่... สูตรเคมี FeS2 มี Fe 46.6% S 53.4% และมักมีอาร์เซนิกปนเล็กน้อยเสมอ เผาจะได้กลิ่น SO2 ผงละเอียดเมื่อใ... สีต่างจากไพไรต์ตรงที่มักจะซีดหรือจางกว่า ผลึกต่างกันและมีลักษณะเป็นเส้นใยหรือเป็นเสี้ยนรัศมี มาร์คาไ... เกิดร่วมกับสินแร่ตะกั่วและสังกะสีในสายแร่ซัลไฟด์ แต่มาร์คาไซต์ ไม่ค่อยเสถียรมักผุสลายได้ง่าย เป็นแร่... ที่จังหวัดกาญจนบุรี และเลย... ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โบลิเวีย เม็กซิโก และญี่ปุ่น... ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับไพไรต์ แต่ไม่กว้างขวางเท่า คือ ใช้ในการทำกรดกำมะถัน นอกจากนี้ ยังใช้ทำเครื่อ...
โมลิบดีไนต์ (Molybdenite) โมลิบดีไนต์ (Molybdenite) มาจากภาษากรีก “molybdos” แปลว่า ตะกั่ว (lead) เพราะสีเหมือนตะกั่วมากจนเข้าใจผิดว่าเป็นตะกั่ว... ซัลไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนราบ (เฮกซะโกนาล) รูปแบบหกเหลี่ยม แต่มักเกิดในลักษณะเป็นแผ่นเนื้อแน่นหรือเป็นเกล็... สูตรเคมี MoS2 มี Mo 59.9% S 40.1% ละลายในกรดดินประสิวเข้มข้นให้กากโมลิบดีนัมออกไซด์ซึ่งจะละลายในแอมโ... คล้ายแร่แกรไฟต์ต่างกันตรงที่หนักกว่า สีออกโทนน้ำเงินและวาวกว่า สีผงก็ต่างกัน ไม่หลอมละลายในแท่งถ่าน... เกิดเป็นแร่รองในหินแกรนิตบางชนิด ในหินเพกมาไทต์และหินเอไบลต์ เกิดเกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ทองแดงพอฟีรี ... พบแร่โมลิบดีไนต์เกิดแบบฝังประและแร่กลุ่มสายแร่เล็กๆ ในหินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต ยุคไทรแอสซิก ที่บ้... แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน ชิลี เปรู แคนาดา และเม็กซิโก แหล่งอื่นๆ พบที่ประเทศร... เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดินัม ถลุงเอาโลหะมาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ โลหะผสมชนิดนี้แข็งและทนทานมาก จ...
รายการที่ 1 to 20 of 146