ราคาแร่เฉลี่ย - เงิน
-


ปี(พ.ศ.)ราคาเฉลี่ย , บาท / หาบหลวง
255116.45
255216.31
255322.04
255435.19
255531.46
255623.46
255719.89
255817.72
255920.06